Serwis jest przeznaczony tylko dla lekarzy

Administratorem danych przetwarzanych przez serwis w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Takeda Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000237611, NIP: 5262868535, REGON: 140182656, kapitał zakładowy: 81 000 zł. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, związanych z korzystaniem z serwisu Rupafin.pl. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji ww. celów. W związku z tym, że portal zawiera informacje przeznaczone wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept, wprowadzone dane są weryfikowane przez aplikację CRL, która należy do Naczelnej Izby Lekarskiej.

* pola obowiązkowe

anty-PAFandAnty-H1

Unikatowe połączenie- dodatkowa korzyść